Enthousiasme voor Ik fiets probeeractie speed pedelecs bij Pronto Amersfoort

Pronto Amersfoort

Daan Laseur van Pronto Amersfoort verkoopt niet alleen scooters maar ook e-bikes en speed pedelecs. Hij werd benaderd door de organisatie van Ik fiets met de vraag of hij speed pedelecs wilde uitlenen aan mensen die dat eens wilden proberen. Hij committeerde zich een half jaar aan de probeeractie. 033opdefiets ging langs bij Pronto aan de Amsterdamseweg en vroeg Daan naar de ervaringen.

“Ik vond het interessant om te kijken of mensen waren te porren voor de probeeractie van Ik fiets. Ik wilde weten hoe zij een speed pedelec ervaren en of ze geïnteresseerd zijn. En dat waren ze! Je merkt alleen wel dat de aanschafprijs toch een hobbel is. De ervaring was wel heel goed en daar waren mensen zeer enthousiast over.

Mensen vinden het fantastisch, vooral de snelheid. We hoefden geïnteresseerden niet veel uit te leggen. Alleen even de bediening maar dat is echt heel eenvoudig. We gaven ook mee dat mensen zich moeten gedragen als bromfietsers, dus de weg op in de stad en het fietspad buiten de bebouwde kom. De meeste mensen wisten dat ook wel. Ik heb nu een half jaar de speed pedelecs uitgeleend.

Zo’n 60 mensen hebben tijdens de probeeractie kennis gemaakt met de speed pedelecs van Ik fiets, iets minder dan gepland vanwege de coronacrisis. Zij hebben een geweldige ervaring gehad en ik verwacht dat op termijn zeker een aantal een speed pedelec zal aanschaffen.” Daan wil Amersfoorters graag een aanmoediging meegeven: “Ga lekker fietsen. Bewegen is lekker, frisse buitenlucht is beter dan de auto en de fiets is een veilig vervoermiddel. Je hebt geen files en nu in deze tijd bijvoorbeeld ook geen last van medereizigers.”

Wil je informatie over speed pedelecs? Neem dan contact op met Pronto via https://pronto-ebikes.nl/contact/.

Wil je meer informatie over de acties van Ik fiets en de app? Ga dan naar www.ikfiets.nl .