Leuk dat je mee wilt doen!

033opdefiets is de fietscommunity van Amersfoort. Bewoners van Amersfoort en omgeving hebben veel ideeën over het verder verbeteren van het fietsklimaat. 033opdefiets faciliteerde in 2017 een aantal experimenten. Nog steeds kun jij ook deelnemen want we hebben een missie: meer mensen meer op de fiets:

1. Woon-werk verkeer: van auto naar fiets – Jocelyn Kemker - de Kruif. Bij dit experiment willen we medewerkers van bedrijven stimuleren om meer de fiets te pakken ipv de auto als ze naar hun werk gaan. Wij hebben een aantal organisaties bezocht om te leren wat de belemmerende en stimulerende factoren zijn. Ook met de gemeente zijn we in gesprek. We bekijken nu of we een zogenaamde fietsscanweek kunnen organiseren. Heb je leuke ideeën, goede contacten bij eventueel geïnteresseerde bedrijven, of ben je zelf een medewerker die dit onderwerp binnen je eigen bedrijf wilt aankaarten, neem dan contact met ons op: info@033opdefiets.nl. Alles over dit plan vind je op: WOON-WERKVERKEER
2. Opzetten van een 'new mobility center' met ‘experience center’: Helma van Schendel en Christiaan Suurmeijer Het doel is met name om het 'vracht'verkeer van auto/bestelbus te verschuiven naar de cargobike. We zijn ook bezig om een match te maken tussen een vrachtvervoerder en fietsnetwerk en om te kijken of er een drop off point georganiseerd kan worden waardoor we het fietsvrachtverkeer kunnen stimuleren. Neem voor meer informatie contact op: info@033opdefiets.nl. Alles over dit plan vind je op TRANSPORTFIETSEN
3. Fietsfilmfestival Het eerste Amersfoortse Fietsfilmfestival werd op 9 september georganiseerd. Heb je leuke ideeën of lijkt het je leuk om mee te helpen in de uitvoering van een volgens fietsfilmfestival, dan brengen we je graag in contact met de organisatie.  Neem contact met ons op: info@033opdefiets.nl. Alles over dit plan vind je op: FIETSFILMFESTIVAL AMERSFOORT
4. Witte fietsenplan van elektrische fietsen- Timo Braeken Doel: Bewoners van een wijk kunnen incidenteel in hun wijk een elektrische fiets ‘huren’, conform model Kopenhagen en China. Fietsgebruik voor langere afstanden, van wijk naar wijk. Gebruik in alle wijken door bewoners, maar ook binnenstadbewoners en toeristen. Proeven aan gebruik, van incidenteel naar aanschaf. Voor deze pitch zoekt Timo enthousiaste mensen die samen met hem een experiment willen opzetten. Er zijn al ideeën waarmee verder gewerkt kan worden. Neem contact met ons op als je hieraan wilt bijdragen: info@033opdefiets.nl 5. Vergroten van de toegang tot fietsen voor mensen die niet kunnen fietsen zoals statushouders en mensen met weinig financiële middelen – Jessica de Ruijter. Als je het hebt over het versterken van het fietsklimaat in Amersfoort wordt er bijna vanzelf vanuit gegaan dat elke inwoner in deze regio een fiets heeft en kan fietsen. Maar dat is niet voor iedereen heel gewoon, zoals voor statushouders of mensen die het financieel moeilijk hebben. We zijn met een aantal acties bezig. Zo willen we de kinderfiets in bruikleen geven voor fietslessen aan vrouwen met een migranten achtergrond. Daarnaast zijn we in gesprek met De Sportcombinatie en daar komt veel energie uit los. Eerst hadden we het over wandelgroepen en fietsgroepen maar het blijkt dat er veel meer kansen zijn. Daarom organiseerden we een werkatelier " De vitale wijk". Daarbij kunnen zoveel mogelijk lokale organisaties aanhaken. Alles over dit plan vind je op WERKATELIER DE VITALE WIJK AMERSFOORT Wil je meedenken en doen om dit experiment verder vorm te geven neem contact met ons op: info@033opdefiets.nl.
6. Fietsboycot- Bart de Haan Om mensen bewust te laten worden hoe belangrijk fietsers eigenlijk zijn is het idee om een ludieke campagne/event te organiseren waarbij we iedereen op te roepen om bv een dag niet te fietsen maar de auto te nemen. Vind je het leuk om dit op te pakken, neem contact met ons op: info@033opdefiets.nl.
7. FietsSafari Op de Fiets2Meet van 24 november 2016 kwam duidelijk het idee van de FietsSafari naar voren. In een FietsSafari gaan bewoners samen met de verantwoordelijke ambtenaren fietsen door de wijk om te kijken waar de bottlenecks zitten. Inmiddels is het idee opgepakt en verder uitgewerkt tot een Challenge Car versus Bike. Welk vervoermiddel is sneller en wat kom je onderweg tegen? Het is geen race maar een mooie vergelijking van vervoersmiddelen. Bekijk de challenge bij de events onder Challenge Bike versus Car en meld je aan om mee te doen: info@033opdefiets.nl. Lees meer over dit plan op: CHALLENGE BIKE VERSUS CAR  
8. Fietsplatform Deze website, onze social media kanalen en fysieke locatie vormen het fietsplatform waar iedereen zijn/haar kennis en ideeën met betrekking tot fietsen en fietsontwikkelingen kan delen en zo ook een fietscommunity bouwen. De bedoeling is dat dit een zo levendig mogelijk verzamelpunt wordt en mensen enthousiast maakt over het gebruik van de fiets. Als je ideeën hebt om dit fietsplatform verder uit te werken, dan horen wij dat graag: info@033opdefiets.nl.

Op donderdagavond 24 november jl. was het afsluitende Event van de eerste fase van 033opdefiets. Mede door de enthousiaste deelnemers aan deze avond vonden wij het een zeer geslaagde bijeenkomst. Via bovenstaand filmpje zie je hoe de avond eruit zag.

Van alle verhalen tot nu toe is dit leuke E-zine gemaakt: http://033opdefiets.nl/ezine/

We hebben deze avond veel input verzameld van alle deelnemers. Dit heeft geleid tot vijf contouren waarbinnen een aantal experimenten opgezet worden in 2017. We nodigen je uit om daarin een actieve rol te spelen.

Op 17 januari jl. hebben we experimenten vormgegeven aan de hand van de onderstaande contouren. Onderaan de pagina zijn ze verder toegelicht:

  • Kleine ergernissen in de fysiek leefomgeving
  • Gedragsverandering
  • Amersfoort als kennisbolwerk voor nieuwe mobiliteitsconcepten
  • Technologische ontwikkelingen
  • Sociaal economisch perspectief

De tweede fase van 033opdefiets is gestart met een bijeenkomst bij StadsLAB033 op dinsdag 17 januari 2017 van 19.30 -21.30 uur, Oude Fabriekstraat 7.

Met jouw bijdrage, draag je bij aan de ontwikkeling van de regio Amersfoort! Goed voor de regio en voor jezelf! Fietsen is gezond, slim en duurzaam. Hoe meer mensen fietsen, hoe beter. Hoe realiseren we dat? Samen zoeken we naar oplossingen. Zo maken we Amersfoort leefbaar en bereikbaar voor nu en in de toekomst.

Geef je op door een e-mail te sturen naar info@033opdefiets.nl of te bellen: 0655890633.

Toelichting contouren:

Contour 1: Kleine ergernissen in de fysiek leefomgeving

Onder deelnemers van 033ODF leefden veel vragen over de fietsinfrastructuur zoals paaltjes en stoplichten. Een van de concrete ideeën die naar voren kwam op 24 november ging over het doen van een fietssafari. Tijdens de fietssafari wordt er door groepjes door de stad gefietst om de problemen ter plekke te ervaren en ter plekke het gesprek te voeren. Er worden foto’s gemaakt en nagedacht over hoe je op specifieke plekken slimmer, duurzamer en gezondere maatregelen kan bedenken om het fietsklimaat te verbeteren. Dat kunnen technische maatregelen zijn op het gebied van fietsvoorzieningen en infrastructuur, maar ook gedragselementen om fietsers c.q. automobilisten inzicht te bieden in hun betrokkenheid bij een bepaalde situatie.

Contour 2: Gedragsverandering
Uit de posts door deelnemers van 033ODF en op 24 november kwam vaak het onderwerp ‘gedrag’ naar voren. Hoe mensen zich in het verkeer gedragen en hoe je gedragsverandering kunt stimuleren.
Welke campagnes gaan we ontwikkelen en hoe betrekken we doelgroepen bij deze campagnes?
Dit kan specifiek, bijvoorbeeld het gevaar van de mobile telefoon als het gaat om bellen, whatsappen of muziek op je oortjes, maar kan ook breder. Denk dan aan hoe maak je fietsers bewust van hun gedrag op de fiets, of hoe bereik je mensen die nu niet op de fiets zitten, de fervente autorijders. Deze experimenten kunnen samen met externe partijen opgepakt worden.

Contour 3: Amersfoort als kennisbolwerk voor nieuwe mobiliteitsconcepten
Zoals ook deelnemers van 033ODF opmerkten is dat het steeds drukker wordt en er steeds meer soorten fietsen (e-bike, cargobike, speedy bikes, ligfietsen etc.), auto’s en er meer mensen op dezelfde m2 bewegen. Hoe ontwikkel je samen mobiliteitsconcepten die slim, gezond en groen zijn? Amersfoort staat bekend als een stad met inwoners die slim zijn, hoogopgeleid en lef hebben om nieuwe dingen te doen. Dit experiment kijkt wat meer naar de toekomst. Als je vandaag mobiliteit opnieuw uit zou mogen vinden, hoe zou dat er dan in Amersfoort uit kunnen zien? Dit experiment is dus meer een experiment wat inspiratie geeft aan de andere experimenten en aan de professionals die nu bezig zijn met mobiliteit.
Wie hebben we daar voor nodig? Welke bedrijven en instellingen geven hier al invulling aan? Suggesties die hier gedaan zijn door de Amersfoorters zelf gaan bijvoorbeeld over het opzetten van een ‘fiets-otheek’.

Contour 4: Technologische ontwikkelingen
Deelnemers van 033ODF gaven aan dat het op bepaalde stukken erg prettig zou zijn als de stoplichten beter waren afgesteld. Dat als je van een heuvel naar beneden fietst het stoplicht daarmee rekening houdt zodat je lekker door kan fietsen. En wat als fietsen bijvoorbeeld voorzien worden van sensoren? Wat kan de ‘slimme fiets’ voor Amersfoort betekenen? Hoe kunnen we deze tijd van snelle technologische ontwikkelingen experimenten opzetten om slimmere oplossingen voor bijvoorbeeld fietsdoorstroming en fietsvoorzieningen mogelijk te maken.

Contour 5: Sociaal economisch perspectief
In discussies met deelnemers van 033ODF werd ook duidelijk dat voor veel mensen fietsen gewoon is maar dat dat niet voor iedereen geldt, bijvoorbeeld voor nieuwe Nederlanders of mensen die in armoede leven. Hierbij is de invalshoek hoe vanuit een sociaaleconomisch perspectief de toegang tot vervoer bepalend is voor deelname aan de maatschappij. Hoe zorgen we ervoor dat alle Amersfoorters toegang tot een fiets hebben? Want geen toegang tot transport, zorgt bijvoorbeeld voor een afstand tot de arbeidsmarkt. Geen toegang tot de arbeidsmarkt geeft verhoogde kans op ongezonde levensstijl. De fiets kan de schakel zijn om mensen gezonder te maken. Niet alleen door het fietsen zelf, maar door het gebruik van de fiets vergroot je de actieradius en daarmee de kans om mee te doen in de maatschappij. Eén idee is om te onderzoeken of we 250 fietsen bij gezinnen kunnen krijgen, waar kinderen nu geen toegang hebben tot een fiets.

Wij zoeken jou!

Vertel je fietsverhaal! Goed voor Amersfoort en voor jezelf!

Contact

Neem contact op via info@033opdefiets.nl

Initiatief

033opdefiets is de fietscommunity van de regio Amersfoort, Leusden en omgeving. Dus ook van jou! 033opdefiets wordt sinds 2016 mede mogelijk gemaakt door een kernteam van bewoners en ondernemers in Amersfoort. Samen werken we aan een mooiere regio Amersfoort.