WOON-WERKVERKEER

WOON-WERKVERKEER

Introductie

Een van de plannen van 033opdefiets is het stimuleren van het gebruik van de fiets in het woon-werk verkeer. Jocelyn Kemker-de Kruif is hier de trekker van.

“Tijdens het werk binnen diverse organisaties in Amersfoort en omgeving merk ik en zie ik dat het aanleren van nieuw gedrag best een “dingetje” is. De mens is van nature lui en houd niet van veranderingen. Echter er zijn vele voordelen te behalen voor werkgever en werknemer en er valt dus nog veel te “halen” binnen het woon-werk verkeer. Het goed afstemmen van vraag en aanbod binnen bedrijven is daarin niet altijd even helder of duidelijk in beleid opgenomen of aan bestaand beleid gekoppeld. Daarnaast heb ik uit eigen ervaring geleerd hoe goed en belangrijk beweging is voor lichaam en geest en geef dit graag door aan andere mensen.”

Achtergrond

In het eerste kwartaal van 2017 hebben we een kort onderzoek gedaan bij verschillende bedrijven in Amersfoort over wat belemmerende en stimulerende factoren zijn wat betreft fietsgebruik voor woon- werk verkeer. Daaruit kwam naar voren dat mensen van nature lui zijn. Het moet ze aan de ene kant zo makkelijk mogelijk worden gemaakt om de fiets te kunnen gebruiken. Een goede fiets is daarbij ook vaak belangrijk. Aan de andere kant moet de bewustwording over de voordelen van het fietsgebruik soms worden vergroot. Dat kan het beste te worden bewerkstelligd door mensen het zelf te laten ervaren om bijvoorbeeld gedurende een periode de fiets te gebruiken. Interne ambassadeurs (collega’s) kunnen hierin ook een belangrijke factor spelen. Een ‘fun’ element toevoegen zoals een challenge of competitie kan extra stimulerend werken.

Hieronder een overzicht van benoemde belemmerende en stimulerende factoren.

Belemmerende factorenStimulerende factoren
Patroon (doe het altijd zo)
Omgeving (collega’s)
Lui en gemakzucht
Samen
Gebruik van alternatief vervoer: bus, scooterMaak het leuk
afstand boven 5 a 10 km keuze ander vervoer (of elektrische fiets zou een mogelijkheid kunnen zijn)Begeleiding
Slecht weerKleine doelen stellen, simpele aanpassing
Kom bezweet aanVoel je fitter, energieker, ziekteverzuim omlaag
Kan mijn tas niet meenemenBewustworden van dat het ook heel prettig kan zijn door te doen
Kost meer tijdGoede fiets = essentieel
Tijdswinst (kom je vaak pas achter als je het hebt geprobeerd)
Soort fiets afgestemd op behoefte
Met bedrijfsfiets kun je reclame maken
CO2 reductie, kan bij bv overheidsaanbestedingen extra punten opleveren als je als bedrijf kan aantonen dat je CO2 reductie laag is.
Een mooi moment om mobiliteit ‘aan te pakken’ is bij de Instroom nieuwe medewerkers via HRM

Opvallend was dat sommige bedrijven hele mooie faciliteiten en regelingen hebben maar dat de medewerkers daar niet altijd op de hoogte van waren of er geen gebruik van maken. Dus het hebben van een goed mobiliteitsbeleid gericht op het stimuleren van de fiets betekent niet automatisch dat mensen dan ook meer gaan fietsen. Daar is meer voor nodig, dat extra zetje dat kunnen wij geven.

Methode

Wij gaan met de organisatie in gesprek en werken vraaggericht. Wij gaan samen met de organisatie ‘ontdekken’ op welke manier de fiets binnen de organisatie kan worden gestimuleerd.  Dit doen wij via de 'designed based leren' techniek.

Die bestaat uit 4 stappen. What is, What if, What wows en What works?

Dat houdt in dat we eerst gaan kijken naar de huidige situatie ( What is). Wat is momenteel het beleid en welke maatregelen zijn er? We gaan ook in gesprek met de medewerkers. Hoe ziet hun huidige mobiliteitsgedrag eruit, waarom ze wel of niet de fiets gebruiken.  We gaan dan ook samen met de medewerkers en management kijken wat mogelijke alternatieven zijn waar mensen blij van worden (What if en What wows). Vervolgens zal dat worden geïmplementeerd en wordt  gemonitored of de voorgestelde maatregelen en activiteiten ook echt werken (What works). 

Door deze methode te gebruiken kunnen we ervoor zorgen dat maatregelen en activiteiten ook echt door de medewerkers worden gedragen omdat ze er zelf onderdeel van waren. De eerste 3 fases kunnen wij in vrij korte tijd uitvoeren, afhankelijk hoe uitgebreid wenselijk is.

Wij kunnen verder ook zorg dragen dat de voorgestelde activiteiten worden uitgevoerd door onze zelf of door de organisatie in contact te brengen met een relevante partij. We hebben een groot netwerk in de regio en kunnen daarom veel realiseren.

Mogelijkheden

In elke organisatie is de situatie weer anders en zijn er andere stimulatoren en barrières. Hieronder een lijst wat een aantal ideeën geeft wat voor mogelijkheden er zijn.  Maar er is nog veel meer mogelijk. Omdat we een groot netwerk in de stad hebben kunnen we indien we het zelf niet kunnen de relevante partijen koppelen aan het vraagstuk.

Het organiseren van activiteiten

  • Meedoen met een puntensysteem via o.a. Utrecht in Beweging en organiseren van challenges binnen een organisatie (bv tussen afdekkingen)of tussen organisaties op een bedrijventerrein.
  • Organiseren van een clinic/“beweeg” workshop met bv presentatie door spreker
  • Organiseren lunchfietsen
  • Organiseren fietstocht gekoppeld aan de geschiedenis/toekomst van het bedrijf

Langere trajecten

  • Opzetten met- je-fiets-naar- het-werk campagne
  • Onderhoud van fietsen en zorgen voor het juiste materiaal.
  • Reclame op de fiets en samen brengen met een ander bedrijf die al bedrijfsfietsen  heeft rondrijden.
  • Door ons inventarisatie te laten maken samen met de klant naar de bestaande en gewenste mobiliteitsoplossingen  en direct vervolgstappen te plannen.
  • Verder kunnen we ook kijken naar de logistieke kant van de organisatie, hoe bijvoorbeeld producten te transporteren in de stad.

Next step

Om ervoor te zorgen dat we dit van de grond komt is het belangrijk dat we bewijslast gaan creëren. Het idee is nu dat we een zogenaamde fietsscanweek met een mobiliteitsscan organiseren voor belangstellende organisaties in Amersfoort. De gemeente zelf heeft interesse in een pilot. 

Hoe ziet het mobiliteitsbeleid er bij de gemeente uit? Hoe gaan ambtenaren nu naar het werk. Wat is de commitment van de top op dit gebied? Welke barrières worden ondervonden en wat zijn stimulerende factoren. Zijn er goede voorbeelden/ambassadeurs in de organisaties? Gebaseerd op deze bevindingen kunnen we een plan van aanpak maken.

Heb je ook interesse in de fietsscanweek? Stuur dan een e-mail naar info@033opdefiets.nl

 

MEEDOEN

Meld je aan met je organisatie of help mee dit experiment verder te trekken!

NIEUWSBRIEF?

DEEL DIT PLAN

VOLG ONS

VRAAG OF TIP?

Voer a.u.b. uw naam in
Vul alstublieft een bericht in.

Contact

Neem contact op via info@033opdefiets.nl

033opdefiets maakt onderdeel uit van Bureau voor fietsstimulering triple Joy

Initiatief

033opdefiets in de regio Amersfoort, Leusden en omgeving. Dus ook van jou! 033opdefiets wordt sinds 2016 mede mogelijk gemaakt door een kernteam van bewoners en ondernemers in Amersfoort. Samen werken we aan een mooiere regio Amersfoort.