033opdefiets zoekt 20 bedrijven op De Hoef in Amersfoort

Wat kan 033opdefiets voor u doen zodat uw ideeën over betere bereikbaarheid en toegankelijkheid werkelijkheid worden?

033opdefiets is op zoek naar bedrijven op De Hoef die werk willen maken van een beter fietsklimaat:

  • 10 fietsvriendelijke bedrijven op De Hoef met een mobiliteitsbeleid waar andere bedrijven wellicht van kunnen leren.
  • 10 bedrijven op De Hoef die fietsvriendelijk willen worden.

Veel bedrijven op kantorenparken stoeien met bereikbaarheid en kampen met parkeerproblemen voor zowel hun medewerkers als voor hun gasten. Ook in de regio Amersfoort zie je dat, bijvoorbeeld op De Horst in Leusden en De Hoef in Amersfoort. Het merendeel van de medewerkers op zo’n kantorenpark komt met de auto. Uit onderzoek is gebleken dat bij een afstand tussen de 7,5 en 15 kilometer 70% de auto pakt en 15% de fiets. Er is veel winst te behalen wanneer deze verhouding kantelt. Het ruimtebeslag van een rijdende fiets is 28 keer kleiner dan dat van een rijdende auto. Een geparkeerde fiets neemt 10 keer minder ruimte in dan een geparkeerde auto.

Graag komen we in contact met:

  • bedrijven in de regio Amersfoort met een mobiliteitsbeleid dat echt werkt. Geen papieren tijger maar echt zichtbaar en meetbaar beleid.
  • bedrijven die de ambitie hebben om fietsvriendelijk te zijn maar waarbij het om verschillende redenen niet wil vlotten.
  • bedrijven die tot op heden geen mobiliteitsbeleid hebben maar dat graag zouden willen hebben.

033opdefiets heeft een lokaal, regionaal en landelijk netwerk om bedrijven te ondersteunen bij hun mobiliteitsbeleid. Wij ontsluiten de kennis en ervaring en hebben middelen en methodes om onze regio sterker te maken, leefbaar en bereikbaar.

Wanneer is het voor u interessant om hierbij betrokken te zijn? Wij nodigen u van harte uit om te reageren!
033opdefiets
info@033opdefiets.nl
06-55890633

Downloaden (PDF, Onbekend)