Amersfoort wil fietsen

Amersfoort heeft behoefte aan een professionele fietscommunity als aanjager en verbinder van fietsinitiatieven in Amersfoort en omgeving. Dat concluderen Amersfoorters en organisaties die betrokken zijn bij de leefbaarheid en bereikbaarheid van de stad tijdens de verduurzamingsbijeenkomst van 033opdefiets op 7 december jl. 

Ongeveer een jaar geleden startte de fietscommunity ‘033opdefiets’, het initiatief van Goedopweg waarin ook de gemeente Amersfoort participeert, om het fietsklimaat in Amersfoort te versterken. Binnen no-time meldden zich meer dan 100 fietsers om hun fietsverhaal door middel van camera’s op de fiets te vertellen. Uit deze verhalen zijn experimenten voortgekomen waaronder de bike versus car challenge. Ook zijn er momenten geweest waarop fietsers op straat werden bedankt. En er zijn tal van netwerken geactiveerd om mee te denken en te doen op weg naar een leefbaar en bereikbaar Amersfoort.

De denk- en doekracht van Amersfoort is groot en de energie is geweldig. Nu is het tijd dat de fietscommunity blijft voortbestaan zonder ondersteuning van Goedopweg. Uit de bijeenkomst voor verduurzaming op 7 december blijkt enthousiasme voor de fietscommunity. Bewoners, netwerken en organisaties in Amersfoort willen de fietscommunity voortzetten. En ook de gemeente Amersfoort wil graag blijven samenwerken met een betrokken groep mensen en bedrijven om het fietsen in Amersfoort aantrekkelijker te maken.

Wethouder Hans Buijtelaar: “De stad groeit van 150.000 naar 180.000 inwoners en wij zorgen op tal van gebieden voor een beter fietsklimaat in de vorm van bijvoorbeeld infrastructuur met nieuwe fietspaden en fietsvoorzieningen als stallingen bij stations. Enthousiaste fietsers zijn de beste ambassadeurs om aan hun buren of collega’s te laten zien hoe leuk en goed fietsen in Amersfoort is. Een community kan dat versterken en een brug slaan tussen partijen die nodig zijn om meer mensen te laten fietsen.”

In de bijeenkomst voor verduurzaming kwamen nieuwe pitches voort. Imke van de Venne, Amersfoortse, wil een fietsfestival organiseren en zoekt mensen die haar willen helpen om dit te realiseren. De gemeente Leusden wil een fietsplan maken, Bart de Haan van Goedopweg wil een community zonder financiering, de gemeente Amersfoort zoekt naar mogelijkheden om forensen te laten fietsen en Janine Hogendoorn van RingRing wil haar dienst voor fietsstimulering ook in Amersfoort beschikbaar maken. Ook de maakindustrie uit Amersfoort toonde haar interesse met haar aanwezigheid van fietsfabrieken uit de regio. 

In het laatste deel van de bijeenkomst dachten de aanwezigen na over de organisatorische kanten van een community. Hoe ziet 033opdefiets er in de toekomst uit? 

Hoe kan 033opdefiets helpen bij de ambities die er leven? Welke rollen kunnen de overheid, het bedrijfsleven of bewoners van Amersfoort hierin spelen? Hieruit kwam naar voren dat een community een professionele basis moet hebben die structuur kan bieden voor stakeholders met hun eigen belangen.  

033opdefiets is in gesprek met de gemeente en provincie over de wijze waarop de fietscommunity verder kan worden uitgebouwd en een stevige basis kan krijgen. De manier waarop activiteiten van de fietscommunity nu en in de toekomst gefinancierd kunnen worden, komt daarbij ook aan de orde.

Wil je ook aansluiten bij de fietscommunity? Leuk! Denk en doe online mee via de Facebookgroep van 033opdefiets of meld je aan voor een van de experimenten op www.033opdefiets.nl.

Bekijk de supersnelle terugblik van ruim een jaar 033opfiets. Wil je ook meedoen met de community? Meld je dan aan in onze Facebookgroep: https://www.facebook.com/033opdefiets/

De bijeenkomst op 7 december bestond uit twee grote componenten. Het onderdeel Broedplaats en het onderdeel verduurzaming van 033opdefiets.

Tijdens de broedplaats kon je kort pitchen over een onderwerp waar jij denkkracht voor wilt gebruiken. Er waren vijf pitches. Vier ervan zijn onderstaand beschreven onder de foto’s. Pitch 5 was een oproep om te stemmen op ringring zie www.ring-ring.nu. De termijn om te stemmen is gesloten.

Als laatste onderdeel is de vraag “doorgaan met 033odf?” centraal gesteld.

Daar is een vrij eensluidend antwoord op gekomen. De volgende zaken worden daar steeds genoemd

033odf biedt structuur voor mensen die iets willen doen

033odf is onafhankelijk

033odf is verbinder en aanjager

Er is veel te doen!

Misschien zelfs opschalen naar de 033regio

Werkgevers benaderen

Route033 amersfoort centrum van het land ’t Hart, fietshart van nederland, SOFIEts

Onderzoek op wijkniveau hoe fietsvriendelijk de wijken zijn

Kennis netwerk etc aan Imke ihkv de fietsweek aanbieden

Praten met zero-emissie over een gezamenlijk koers richting werkgevers

Aanhaken bij bereikbaarheid binnenstad

Experimenteren op de Leusderweg

Fietsboycot

De onderstaande foto’s geven de output van de aanwezigen weer: geeltjes van de pitches en de flappen over de verduurzaming van 033opdefiets in de toekomst met een verdeling tussen denken en doen en tussen halen en brengen.