Verslag Werkatelier De Vitale Wijk

Op 25 oktober 2017 vond het werkatelier De Vitale Wijk plaats. Verschillende organisaties uit Amersfoort kwamen samen: 033opdefiets, Wijkteam, SRO Buurtsport coaches, GGD, Xportliever, Kookpit Kruiskamp/Koppel, Beweeg MEER, BlueWays en StadsLAB033. Zij deelden met elkaar wat hun beeld is van een vitale wijk. 

Daaruit kwam onder andere naar voren dat een vitale wijk een wijk is waar mensen in goede gezondheid leven, waar hulp toegankelijk is en iedereen de mogelijkheid heeft om mee te doen. In een vitale wijk is er ruimte voor sport, spel en ontmoeting en is een goede sociale cohesie. De verschillende organisaties werken goed samen en er wordt aangesloten op interesse en belevingswereld van de mensen. De omgeving van de wijk nodigt uit tot bewegen. Op die manier wordt dagelijks bewegen de norm en is natuurlijk bewegen een gewoonte. Er is dan minder geld nodig voor de gevolgen van weinig bewegen en slecht eten.

Naast het delen van de droom wisselden de organisaties ook informatie uit met welke activiteiten ze bezig zijn binnen dit thema en zijn er mooie nieuwe verbindingen gelegd. De behoefte werd gevoeld om hieraan een vervolg te geven. Er zal een Broedplaats worden georganiseerd waarbij mensen hun idee of vraag kunnen pitchen. Vervolgens kiezen de aanwezigen met wie zij mee willen denken om het idee of met de vraag verder te helpen.

Wordt vervolgd dus!