Jocelyn Kemker-de Kruif communitymanager 033opdefiets

‘We werken aan een grote fietscommunity in Amersfoort’

AMERSFOORT – ,,Fietsen is gezond. Het verbindt mensen. Het maakt je hoofd leeg en het voorkomt
fileproblematiek en de uitstoot van CO2’’, vertelt Jocelyn Kemker-de Kruif (40). Als kersverse
communitymanager bij 033opdefiets wil zij een grote community opzetten van Amersfoorters om het
fietsklimaat in de Keistad verder te verbeteren.

Door John Spijkerman

Om meer Amersfoorters op de fiets te krijgen, ging vorig jaar 033opdefiets van start. 033opdefiets is
een initiatief van Goedopweg waarin ook de gemeente Amersfoort deelneemt. De bedoeling is dat
als het provinciale project afloopt, er een blijvende fietscultuur in Amersfoort is ontstaan met een
eigen fietscommunity. Leden van die community kunnen daar met hun eigen ideeën komen om het
fietsklimaat in Amersfoort te verbeteren. ,,Wij willen dat 033opdefiets duurzaam blijft bestaan’’, stelt
Jocelyn.

De fietscommunity in Amersfoort wil Jocelyn zowel online als offline verder
uitbouwen. ,,Iedereen kan eraan meedoen: mensen die fietsen leuk vinden, maar ook mensen die de
fiets gebruiken voor hun woon- werkverkeer. Wij willen iedereen wat kunnen bieden. Ook mensen
die geen geld hebben voor een fiets maar die wel willen fietsen. We willen een community in
Amersfoort van mensen die het gaaf vinden wat we bij 033opdefiets doen en die daaraan een eigen
bijdrage willen leveren.’’ Het moet leiden tot een permanente verbetering van het fietsklimaat in
Amersfoort. ,,We hopen dat mensen meer gaan fietsen en zich ook de vraag stellen moet ik met de
auto de stad in of zal ik gaan fietsen?’’ 033opdefiets neemt een overkoepelende rol op zich. ,,Wij
willen initiatieven vanuit de community van de grond krijgen en bestaande activiteiten met elkaar
verbinden. Mensen moeten elkaar kunnen vinden.’’ Door initiatieven vanuit de inwoners zelf te laten
ontstaan, is de impact groter en blijvender, denkt Jocelyn.

Fietsverhaal van Jocelyn

Van huis uit is Jocelyn communicatieadviseur. ,,Ik heb een bachelor communicatie en psychologie
gedaan en zit in de zakelijke dienstverlening.’’ Inmiddels heeft ze het bedrijf Triple Joy opgezet en
houdt ze zich bezig met ‘coaching by bike’. ,,Op Bevrijdingsdag 2015 heb ik me ingeschreven bij
Kamer van Koophandel en ben ik gestart in Hoogland waar ik woon.’’ Jocelyn werkt voor bedrijven
maar ook o.a. voor scholen.

Jocelyn heeft zelf proefondervindelijk ervaren hoe belangrijk het is om meer te bewegen. ,,Ik was
zwaarder dan ik nu ben en was daar niet gelukkig mee. Ik heb m’n eigen levensstijl omgegooid. In
anderhalf jaar tijd ben ik 20 kilo afgevallen.’’ Via haar werkgever kon ze meedoen aan een
leefstijlverandertraject. Doel van het traject was de Stelvio, een 2758 meter hoge berg in Italië, op de
racefiets te beklimmen. ,,We begonnen met 20 personen waarvan er 15 overbleven.’’ Ze merkte dat
ze veel energie haalde uit het fietsen, de uitdaging en het verleggen van haar grenzen. ,,Dat je je
hoofd leeg kon maken en je gedachten kon verzetten.’’ En passant raakte ze nog eens 10 kilo extra
kwijt. Uiteindelijk maakte ze van de combinatie van coaching en fietsen haar beroep.

,,Wat ik interessant vind, is het gedrag van mensen, hoe mensen met elkaar communiceren. Mensen
zeggen dat ik heel goed kan kijken en zien waar dingen ontbreken of waar iets juist heel erg sterk is.
Ik probeer mensen uit een comfortzone te halen, waardoor ze in beweging komen. Daar gebruik ik de
fiets voor. Het ene moment ben je een ondernemer aan het coachen. Het andere moment leer je een
klas met basisschoolleerlingen door middel van de fiets als hulpmiddel te bewegen en samen te
werken! ’’

Onbewust heeft de fiets altijd wel een bepaalde rol in het leven van Jocelyn gespeeld. ,,Dat begon al
toen ik 16 was. Met opa en oma ging ik naar Canada. In Nederland waren mountainbikes net in
opkomst, maar in Canada waren de fietsen een stuk goedkoper. Ze kocht er een paarse mountainbike
en nam hem met het vliegtuig mee terug naar Nederland. ,,Met pijn in m’n hart heb ik hem een jaar
geleden weggedaan.’’ Tegenwoordig gebruikt ze de fiets bij voorkeur als vervoermiddel, ook voor het
woon- werkverkeer. De fiets is voor haar een metafoor voor het leven. Tegelijkertijd voelt ze zich
fysiek ook gewoon actiever en gezonder als ze regelmatig fietst.

Experimenten

Bij 033opdefiets is Jocelyn vanaf het begin ‘aangehaakt’ geweest. ,,Ik heb zelf ook een week met een
cameraatje op de fiets rondgereden. ,,Ik wilde laten zien waar ik in m’n dagelijkse leven tegenaan
loop.’’ In juni 2017 werd haar gevraagd of ze communitymanager wilde worden voor 033opdefiets.
Jocelyn vertelt dat 033opdefiets nu al experimenten organiseert. Onlangs was er een activiteit in de
binnenstad waar fietsers luid werden toegejuicht omdat ze met de fiets waren. Een ander experiment
wat in de pijplijn zit, is een Fietsscanweek voor bedrijven. ,,Bij de ingang van het bedrijf willen we dan
in doktersjassen het fietsen promoten.’’ Bij het bevorderen van het gebruik van de fiets in het woonwerkverkeer wordt gedacht aan zogenaamde ‘speed pedelecs’, fietsen die 40 tot 45 km per uur
kunnen halen. ,,Tijdens de Fietsscanweek krijgen de deelnemende bedrijven een mobiliteitsadvies,
waardoor ze gerichter beleid kunnen neerzetten. We gaan bedrijven daarvoor nog benaderen, maar
ze kunnen zichzelf ook opgeven.’’ Een derde experiment is de ‘car versus bike challenge’. ,,Dat gaat
ook dit najaar spelen. Mensen kunnen zich inschrijven. Centraal staat de vraag of je sneller met de
auto of de fiets van punt A naar B komt, welke waarde je daaraan hecht en wat je onderweg
tegenkomt. We willen mensen nieuwe ervaringen laten opdoen en deze laten delen via onze kanalen
zoals de website 033opdefiets.nl.’’

Goedopweg

033opdefiets maakt deel uit van het programma Goedopweg; een samenwerkingsverband van de
gemeenten Amersfoort en Utrecht, de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, werkgevers in de regio
(verenigd in de U15) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu met als doel samenwerken aan
een goede bereikbaarheid van de regio.